prvi_banner
Štampa

Prof. Dr Snežana Marinković

  

Sneyana MarinkovicProf. Dr. Snežana Marinkovic

Prof.dr.

 Pedagog, Doktor pedagogije,

 

Redovni  profesor na Učiteljskom fakultetu u Užicu

Prodekan za naučno-istraživački rad

 

Član je:

međunarodnog udruženja Balkan Forum in Pedagogy and Education. (od 1997.)

međunarodnog udruženja The International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR) (od 2005).

Pedagoškog društva Srbije. (od 1987.)

Odbora za zaštitu prava dece pri Prijateljima dece Srbije, sa sedištem u Beogradu.(od 1998. Do 2002.)

Obrazovnog foruma“ (od 2005)

Komiteta za kvalitet nastave Univerziteta u Kragujevcu (2003.)

Redakcije časopisa Nastava i vaspitanje u Beogradu  (od 2006.)

Urednik časopisa Zbornik Učiteljskog fakulteta u Užicu

Učešće na ostalim oblicima stručnog usavršavanja (konferencije, okrugli stolovi, sabori, savetovanja...)   


Seminar za vaspitače i medicinske sestre

Mesto: Užice

Vreme: avgust 1987.

Rad na temu: Dramske igre i igre sa scenskom lutkom.

 

Sabor psihologa SR Srbije

Organizator: Psihološko društvo Srbije

Mesto: Vrnjačka Banja

Vreme: oktobar 1987.

Rad na temu: Vrtić – (ne)institucija?

 

Savetovanje za programiranje vaspitno-obrazovnog rada u dečjim vrtićima

Organizator: Filozofski fakultet, Beograd

Mesto: Beograd

Vreme: 19. i 20. decembra 1988.

Rad na temu: Transformacija dečijeg vrtića u otvoreni sistem.

 Savetovanje o obrazovanju za dečja prava

Organizator: IPA, Filozofski fakultet, Beograd

Mesto: Beograd

Vreme: jun 1995.

Rad na temu: Dečja prava u porodici i školi.

 

Savetovanje o obrazovanju za dečja prava

Organizator: IPA, Filozofski fakultet, Beograd

Mesto: Beograd

Vreme: jun 1995.

Rad na temu: Obrazovanje roditelja za dečja prava.

 

XIVjanuarski susreti učitelja Jugoslavije“

Mesto: Beograd

Vreme: januar 1996.

Rad na temu: Dečija prava u porodici i školi.

 

„Januarski susreti vaspitača“

Organizator: Pedagoško društvo Srbije

Mesto: Pokajnica

Vreme: januar 1997.

Rad na temu: Otvoreni dečji vrtić (jedan model).

 

H kongres psihologa Jugoslavije

Mesto: Petrovac

Vreme: oktobar 1997.

Rad na temu: Aktivna nastava u užičkim školama.

 

Međunarodni naučni skup o savremenim udžbenicima

Organizator: Učiteljski fakultet, Užice

Mesto: Zlatibor

Vreme: oktobar 1997.

Rad na temu: Demokratske vrednosti u udžbeniku i programu za „Poznavanje društva“ za IVrazred osnovne škole.

 

Međunarodni naučni skup o savremenim udžbenicima

Organizator: Učiteljski fakultet

Vreme: oktobar 1997.

Rad na temu: Udžbenici Prirode i društva, Poznavanja društva, Poznavanja prirode i vaspitanje za dečja prava.

 

Stručni skup za stručne saradnike predškolskih ustanova Srbije

Organizator: Pedagoško društvo Srbije

Mesto: Zemun

Vreme: novembar 1997.

Rad na temu: Dečji vrtić kao otvoreni sistem.

 

Stručni skup za nastavnike istorije u osnovnim i srednjim školama u Zlatiborskom okrugu

Organizator: Ministarstvo prosvete Užice

Mesto: Užice

Vreme: novembar 1997.

Rad na temu: Aktivno učenje u nastavi istorije.

 

IVnaučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji“

Organizator: Filozofski fakultet, Beograd

Mesto: Beograd

Vreme: januar 1998.

Rad na temu: Demokratske vrednosti u udžbenicima Prirode i društva za osnovnu školu.

 

Stručni skup za stručne saradnike predškolskih ustanova Srbije

Organizator: Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Mesto: Beograd

Vreme: april 1998.

Rad na temu: Aktivno učenje u dečjem vrtiću.

 

Međunarodni naučni skup o savremenim udžbenicima

Organizator: Učiteljski fakultet, Užice

Mesto: Zlatibor

Vreme: oktobar 1998.

Rad na temu: Ljudska prava i prava deteta u udžbenicima prirode i društva i poznavanja društva.

 

Vnaučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji“

Organizator: Filozofski fakultet, Beograd

Mesto: Beograd

Vreme: februar 1999.

Rad na temu: Tipičan muški i ženski lik u udžbenicima Prirode i društva.

Sabor učitelja Srbije

Mesto: Niš

Vreme: 25. i 26. maj 2001.

Rad na temu: Aktivno učenje u razrednoj nastavi.

 

Naučni skup „Obrazovanje učitelja u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“

Organizator: Pedagoški fakultet, Sombor

Mesto: Sombor

Vreme: 7. i 8. maj 2003.

Rad na temu: Model obrazovanja budućih učitelja u svetlosti programa Aktivno učenje.

 

Naučni skup sa međunarodnim učešćem: „Obrazovanje i usavršavanje učitelja“

Organizator: Učiteljski fakultet, Užice

Mesto: Užice

Vreme: 31.10–1.11. 2003.

Rad na temu: Savremeni pogledi na participativno učenje.

 

Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Obrazovanje i usavr šavanje učitelja“

Organizator: Učiteljski fakultet, Užice

Mesto: Užice

Vreme: 31.10–1.11.2003.

Rad na temu: Model obrazovanja budućih učitelja u svetlosti programa Aktivno učenje (koautori: Pešikan, A., Ivić, I. i Antić, S.).

 

Predstavljanje zbornika radova sa naučnog skupa „Jugoslovenska pedagogija druge polovine 20. veka“

Organizator: Učiteljski fakultet, Užice

Mesto: Užice

Vreme: 17. 12. 2004.

Rad na temu: Metodike danas i ovde (koncepcija i praksa).

 

 

 

  

KONTAKTI

Adresa: Brankova 21A 11000 Beograd

Telefon/Fax: +381 11/ 328-62-47

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.