prvi_banner
Štampa

Doc. Dr Vojislav Andrić

 

Vojislav AndricVojislav V. Andric je rođen 1953. godine u Valjevu. Osnovnu školu i Valjevsku gimnaziju je završio u Valjevu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 1976. godine. Magistrirao je 2001. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je 2006. odbranio doktorsku disertaciju ’’Metodička transformacija sadržaja o Diofantovim jednačinama u nastavi mateatike u srednjoj školi’’. Od 1975. do 2005. godine (sa izvesnim prekidima) je radio kao profesor i direktor Valjevske gimnazije. Od 2005. godine zaposlen je na Megatrend univerzitetu, gde je stekao zvanje docenta (2006.) u užoj naučnoj oblasti Matematika. Na Megatrend univerzitetu izvodi nastavu predmeta matematika za ekonomiste (FMEB, FPEV, FPSP) i statistika (FPEV, FPSP) i nastavu iz predmeta diskretna matematika (FKNB i FKNJ). Obavljao je funkciju prodekana za nastavu GEF-a (2007.) i funkciju vrsioca duznosti dekana Fakulteta za poslovnu ekonomiju u Valjevu (školska 2009/10. godina). Autor je više udžbenika i priručnika za učenike i nastavnike osnovnih škola i desetina priručnika za obdarene učenike u oblasti matematike. Član je Društva matematičara Srbije.

 

OBJAVLJENIRADOVI

 

1.MONOGRAFIJE

VojislavAndrić: DIOFANTOVE JEDNAČINE,

DruštvomatematičaraSrbije,Megatrenduniverzitet  Beograd,Valjevo2008.

 

2.STRUČNIINAUČNRADOVI

 

VojislavAndrić:  IMPROVINGTHETEACHINGOFMATHEMATICSATSERBIAN

FACULTIESOF ECONOMICS, Zbornikradovasa12. Srpskog matematičkogkongresa,NoviSad

2008.

 

VojislavAndrić:MIHAILOPETROVIĆASAPEDAGOGUE- ONTHEOCCASSIONOFTHE

140THANNIVERSARYOF THEBIRTHOF  MIHAILO PETROVIĆ,Zbornikradovasa 12.

Srpskogmatematičkogkongresa,NoviSad2008.

 

Vojislav Andrić:REŠAVANjE PROBLEMANAVIŠENAČINA,Nastavamatematike(brojLII,1), strana37-39,Beograd2007.

 

VojislavAndrić: JEDANPOGLEDNAAKTUELNEPROBLEMENASTAVEMATEMATIKEU SRBIJIZbornikradova''Udžbenikisavremenanastva''–ZavodzaubenikeBeograd,

strana263–278,Beograd207.

 

VojislavAndrić:  RADSADAROVITIMAUTOKUREDOVNENASTAVE,Nastavamatematike

(brojLI,3-4),strana35-39,Beograd2006.

 

VojislavAndrić:METODIČKA TRANSFORMACIJA SADRŽAJAO DIOFANTOVIM JEDNAČINAMAUSREDNjOJŠKOLI(doktorskadisertacija)-NoviSad2006.

 

VojislavAndrić: METODIČKATRANSFORMACIJASADRŽAJAODIOFANTSKIM JEDNAČINAMAUOSNOVNOJ ŠKOLI(magistarskirad)-NoviSad2001.

 

 

KONTAKTI

Adresa: Brankova 21A 11000 Beograd

Telefon/Fax: +381 11/ 328-62-47

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.